10 januari 2017

Nordic Educational Research Association (NERA)
I will hold a presentation at NERA on the subject of process-oriented reading and writing as a way towards inclusion.

Nordic Educational Research Association (NERA), Aalborg University in Copenhagen, 23–25 March 2017. The theme of the conference: Learning and Education - material conditions and consequencec.

8 januari 2017

Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning

Symposium vid Högskolan Dalarna 30-31 januari 2017.
Tema: Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?

23 december 2016

Artikel i SCIRA: LÄSNINGI det senaste numret av LÄSNING har jag en artikel publicerad: Processinriktad skrivundervisning - en väg till inkludering.

Tjernberg, C. (2016). Processinriktad skrivundervisning – en väg till inkludering. SCIRA: LÄSNING. Årgång 41 Nr 2 - 2016. Tidskrift utgiven av Swedish Council of International Reading Association.

External link
www.scira.nu

10 december 2016

Summary of our proudest scientific achievements of 2016The article Inclusion in Practice: A Matter of School Culture (Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014) has ever since a couple of months back been ranked as the second most read article – with now almost 10.000 downloads – in European Journal of Special Needs Education at Taylor & Francis Online. Keep your eyes peeled for the follow-up article, which is currently in press and will be published in early 2017.

Tjernberg, C., & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: A matter of school culture. European Journal of Special Needs Education.

Tjernberg, C., & Heimdahl Mattson, E. (in press). From Methods and Concepts to Triple Learning Processes in School, Teacher Education and Research.

Throughout the year, I have presented my studies at the following conferences:

  • SMDI, Karlstad (SE), November 24–25. Theme: Text cultures.
  • The third Baltic Sea Conference on Reading, Åbo (FI), August 14–16. Theme: Making meaning – literacy in action.
  • ASLA, Uppsala (SE), April 21–22. Theme: Language and norm.
  • NFPF/NERA:s 44th Congress, Helsinki (FI), March 9–11. Theme: Social justice, equality and solidarity in education?


External link
www.tandfonline.com

30 november 2016

UR gästblogg: Processinriktad skrivundervisning"Tala och skriva är intimt sammankopplade och det är därför viktigt att arbeta interaktivt med dessa språkliga aktiviteter" (Tjernberg, 2016)

Catharina har bloggat på UR Lärlabbets gästblogg.

26 november 2016

UR Lärlabbet - Utveckla skrivandetTema: Läs- och skrivutveckling. "I Sverige är vi ganska bra på läs- och skrivinlärning. Men nästa steg, att utveckla skrivandet, tycker många lärare är svårare. Hur gör man det?"

UR Lärlabbet - Utveckla skrivandet. Söndag 16.30 i Kunskapskanalen

Extern länk (se avsnittet i sin helhet)
urskola.se/Produkter/196537-Larlabbet-Utveckla-skrivandet

5 november 2016

Skriv och Läs – En forskningsstudie om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadiumVid Karlstads universitet pågår höstterminen 2016 ett pilotprojekt med syfte att bidra med kunskaper om elevers tidiga skriv- och läslärande, SoL-projektet. Vi är en forskargrupp vid Institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet som är intresserade av att närmare studera framgångsrika arbetssätt och metoder för elevers skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium.

4 oktober 2016

Recension av Skrivundervisning — Processinriktat skrivande i klassrummet

"Tjernberg beskriver lätttillgängligt hela processen, hon ger flera användbara exempel och visar en tydlig koppling mellan teori och praktik. En intressant aspekt är också betoningen av lärarens roll och modelleringens betydelse"
En recension av Skrivundervisning — Processinriktat skrivande i klassrummet finns publicerad i Pedagogiska Magasinet.

Läs hela recensionen här: www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/

11 augusti 2016

"Inclusion in practice: a matter of school culture" - FREE ACCESSOn account of the interest in our article
Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2014) Inclusion in practice: a matter of school culture European Journal of Special Needs Education, 29, 2, 247-256
Routledge has now decided to reintroduce free access.

External link:
Tandfonline

25 juli 2016

3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference

Making meaning - literacy in action


The 3rd Baltic Sea & 17th Nordic Literacy Conference 14–16 August
2016 in Summer Turku.

Keynote speakers, Dr Sari Sulkunen, Jyväskylä University, Finland and Dr William G. Brozo, Georg Mason University, USA.

There is 160 professional presentations in the Conference from more than thirty countries, including Sweden, Finland, Norway, Denmark, Iceland, USA, Canada; Australia, United Kingdom, Germany, Italy, Switzerland, Russia, Japan, Hong Kong and Argentina.

My presentation is entitled: Inclusion in practice: a matter of school culture

External links
finnishreadingassociationenglish.blogspot.se/