10 december 2016

Summary of our proudest scientific achievements of 2016The article Inclusion in Practice: A Matter of School Culture (Tjernberg & Heimdahl Mattson, 2014) has ever since a couple of months back been ranked as the second most read article – with now almost 10.000 downloads – at Taylor & Francis Online. Keep your eyes peeled for the follow-up article, which is currently in press and will be published in early 2017.

Tjernberg, C., & Heimdahl Mattson, E. (2014). Inclusion in practice: A matter of school culture. European Journal of Special Needs Education.

Tjernberg, C., & Heimdahl Mattson, E. (in press). From Methods and Concepts to Triple Learning Processes in School, Teacher Education and Research.

External link
www.tandfonline.com

30 november 2016

UR gästblogg: Processinriktad skrivundervisning"Tala och skriva är intimt sammankopplade och det är därför viktigt att arbeta interaktivt med dessa språkliga aktiviteter" (Tjernberg, 2016)

Catharina har bloggat på UR Lärlabbets gästblogg.

26 november 2016

UR Lärlabbet - Utveckla skrivandetTema: Läs- och skrivutveckling. "I Sverige är vi ganska bra på läs- och skrivinlärning. Men nästa steg, att utveckla skrivandet, tycker många lärare är svårare. Hur gör man det?"

UR Lärlabbet - Utveckla skrivandet. Söndag 16.30 i Kunskapskanalen

Extern länk (se avsnittet i sin helhet)
urskola.se/Produkter/196537-Larlabbet-Utveckla-skrivandet

5 november 2016

Skriv och Läs – En forskningsstudie om framgångsfaktorer i skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadiumVid Karlstads universitet pågår höstterminen 2016 ett pilotprojekt med syfte att bidra med kunskaper om elevers tidiga skriv- och läslärande, SoL-projektet. Vi är en forskargrupp vid Institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet som är intresserade av att närmare studera framgångsrika arbetssätt och metoder för elevers skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium.

4 oktober 2016

Recension av Skrivundervisning — Processinriktat skrivande i klassrummet

"Tjernberg beskriver lätttillgängligt hela processen, hon ger flera användbara exempel och visar en tydlig koppling mellan teori och praktik. En intressant aspekt är också betoningen av lärarens roll och modelleringens betydelse"
En recension av Skrivundervisning — Processinriktat skrivande i klassrummet finns publicerad i Pedagogiska Magasinet.

Läs hela recensionen här: www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/

11 augusti 2016

"Inclusion in practice: a matter of school culture" - FREE ACCESSOn account of the interest in our article
Tjernberg, C. & Heimdahl Mattson, E. (2014) Inclusion in practice: a matter of school culture European Journal of Special Needs Education, 29, 2, 247-256
Routledge has now decided to reintroduce free access.

External link:
Tandfonline

25 juli 2016

3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference

Making meaning - literacy in action


The 3rd Baltic Sea & 17th Nordic Literacy Conference 14–16 August
2016 in Summer Turku.

Keynote speakers, Dr Sari Sulkunen, Jyväskylä University, Finland and Dr William G. Brozo, Georg Mason University, USA.

There is 160 professional presentations in the Conference from more than thirty countries, including Sweden, Finland, Norway, Denmark, Iceland, USA, Canada; Australia, United Kingdom, Germany, Italy, Switzerland, Russia, Japan, Hong Kong and Argentina.

My presentation is entitled: Inclusion in practice: a matter of school culture

External links
finnishreadingassociationenglish.blogspot.se/

22 juli 2016

Svenska med Didaktisk inriktning – SMDI 12Konferenstema: Textkulturer. Karlstads universitet, 24–25 november 2016

Textkulturer
"Den tolfte konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning har konferenstemat Textkulturer. Med konferenstemat Textkulturer vill vi uppmana till en bred belysning av de didaktiska frågor som väcks när det gäller undervisning och lärande om text och textbearbetning. Studiet av skolans textkulturer omfattar såväl undersökningar av de texter som behandlas och produceras i klassrummet som de normer och förväntningar som på olika sätt präglar skolans textarbete. Med begreppet textkulturer vill vi också öppna för en bred diskussion om texters olika former och funktioner i ett socialt, kulturellt och historiskt perspektiv."  (www5.kau.se/smdi)

Mitt abstract är antaget för presentation på SMDI 2016.  Titeln på min presentation: Processinriktat läs- och skrivlärande: en väg till inkludering?


30 juni 2016

Teacher College Reading and Writing Project 2016To teach well, we do not need more techniques and strategies as much as we need a vision of what is essential. /Lucy Calkins

Lärande, berikande möten,  interaktion, och reflektion – det är nyckelord för mina intryck från the Teachers College Reading and Writing Project i år. Detta är den tredje gången jag deltar i utbildningen vid Columbia University, och den i särklass mest lärorika. Så många möten med lärare från hela världen, alla med ett brinnande intresse för lärande och undervisning. Viktiga områden som fokuserades: Connection between Reading and Writing; Share Writing; Scaffolding; Read Aloud; Minilessons; Small Groups; –  and Teachers learning.