22 september 2017

Nyanlända elevers lärande och språkutvecklande arbetssätt

En intervjustudie om hur nyanlända lär sig svenska sett ur ett elevperspektiv

Catharina Tjernberg & Åsa Sourander (2017)

Denna studie har genomförts inom ramen för Forskningscirkeln Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt vid Uppsala universitet 2016/2017. Forskningscirkeln ingår i Forum för samverkan som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och åtta uppländska kommuner.

20 augusti 2017

NNMF 6 – Odense 2017 

”Men nu skriver alla med glädje!”
Tjernberg, C. & Forsling, K. (2017)
Karlstad University, Sweden

 Photo by Pixivikin

The 6th Nordic Conference at the University of Southern Denmark, Odense, 30 nov.–1 dec. 2017. Students’ opportunities for getting access to and engage in Nordic L1 subjects

Keynotes
Mary Macken-Horarik, Senior Research Fellow, Learning Sciences Institute, Australian Catholic University
Ola Erstad, professor, Department of Education, University of Oslo
Conference theme…

1 juni 2017

NedladdatMin doktorsavhandling, Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken (Tjernberg, 2013), har nu över 20 000 nedladdningar i DiVA.

16 maj 2017

Skrivro i Kavala


I slutet av maj befinner jag mig på Svenska institutets gästhem för forskare och skriver på en kommande bok om processinriktad läs- och skrivundervisning.

14 maj 2017

Congratulation!

”I am delighted to be able to tell you that your article, Inclusion in practice: a matter of school culture (2014), was, once again, in the list of the top ten downloaded articles from the Journal’s website in 2016” (Editor).

12 maj 2017

Skriv- och läsprojektet på Karlstads Universitet


Framgångsfaktorer för Skriv- och Läslärande i förskoleklass och lågstadium. En longitudinell praktiknära studie med förankring i skolpraktik och lärarutbildning.

6 maj 2017

SKRIV! LES! 2017


Konferensen Skriv! Les! - Nordisk forskningskonferens om skrivning, läsning, och literacy kommer att arrangeras för fjärde gången 9 - 11 maj 2017 i Trondheim. På konferensen presenteras Nordisk forskning om skrivning, läsning och literacy utifrån olika perspektiv.

22 mars 2017

From methods and concepts to triple learning processes in school, teacher education and researchNow our latest article is published in Nordic Studies in Education.

Tjernberg C. & Heimdahl Mattson, E.  (2017). From methods and concepts to triple learning processes in school, teachers education and research. Nordic Studies in Education 01/2017 (Volym 37) p 35-45. DOI: 10.18261/issn.1891-5949

28 februari 2017

På gång 2017…Artikelskrivande 
För närvarande arbetar Eva Heimdahl Mattson och jag med slutdiskussionen i vår senaste vetenskapliga artikel på temat Inclusive instruction in teaching reading and writing.